Laused «raskustest»

« Hoolimata raskustest, mis tal lapsena lugema ja kirjutama õppimisel tekkisid, on dr Fred Epstein kirjutanud üle 140 meditsiinilise artikli. »
« Kuigi mälestus vahetult sõjajärgsest ratsiooniarvestusest ja raskustest oli veel värske, suutsid Lääne-Euroopa riigid vähem kui kümme aastat pärast sõja lõppu koordineeritud valitsuse tegevuse ja Marshalli plaani laenude toel hüpata üha kõrgemale jõukuse ja tootlikkuse tasemele. »

Näited sarnaste sõnadega lausetest

definiciones-de.com - 1998 - 2021