Laused «ebamugavuseks»

« Stressi peetakse nende aegade tüüpiliseks ebamugavuseks, mida põhjustavad ületöötamine ja mured. »
« Sellest vaatenurgast lähtuvad osapooled sellest, et otsida ja leida ühiselt lahendus sellele, mida nad peavad raskuseks, ebamugavuseks või probleemiks. Selles mõttes on läbirääkimised ka õppimisprotsesside ja -menetluste kogum. »

Näited sarnaste sõnadega lausetest

definiciones-de.com - 1998 - 2021