Laused «niikaua»

« Riikliku põhiseaduse autorid kehtestasid artiklis 19 isikliku vabaduse kaitse, kuulutades, et inimeste eraõiguslikud tegevused, niikaua kui nad ei kahjusta teisi, on ainult Jumala hinnangu all. »
« Niikaua kui õpilane võib õppida või mitte õppida, käituda õigesti või valesti; niikaua kui õpetaja võib olla täpne või mitte, täita vorme või mitte, õpetada klassi või mitte, omab iga koolisektor oma osa võimust. See võim põhineb ebakindluse olemasolul, hoolimata reeglitest, mis püüavad seda varjata, suurendades käitumise prognoositavust. Suuremal või vähemal määral omab võimuosa see isik, kellelt on vaja positiivset tagasisidet. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021