Laused «paremäärmuslikud»

« Kõige võimsamad erakonnad olid vasakpoolsed, kommunistid ja paremäärmuslikud, esialgu monarhistid ja konservatiivsed katoliiklased, kusjuures natsid tulid esile 1920. aastate lõpus. Seega oli Reichstagil peaaegu võimatu valitseda, kuna erinevad erakonnad õõnestasid üksteise eesmärke ja koalitsioonivalitsused lagunesid sama kiiresti, kui need moodustati. »
« Peaaegu kõik suuremad paremäärmuslikud parteid olid enne sõda olnud fašistlikud või liitunud fašismiga ning pärast sõda olid paremäärmuslikud poliitikud sunnitud poliitilisele vaikimisele, kuna nende sõjaeelne edu oli piinlikuks muutunud. Fašistlikud erakonnad ei tekkinud uuesti tõsiselt alles 1960. aastatel ja isegi siis jäid nad kuni 1990. aastateni marginaalseteks rühmitusteks. »
« Kaasaegsed paremäärmuslikud parteid ei ole veel saavutanud sellist valimisläbimurret, mis pani aluse (kui tuua ilmne näide) natside võimuhaaramisele 1933. aastal. »

Näited sarnaste sõnadega lausetest

definiciones-de.com - 1998 - 2021