Laused «rajamisele»

« Smithi tähtsus seisnes lisaks majandusteaduse enda rajamisele ka selles, et ta rakendas turuvahetusele täpselt samasuguseid valgustusaja ideid ja ideaale nagu teised filosoofid moraali, teaduse jne suhtes. »
« Imperialism" viitab kaasaegse ajaloo kontekstis tänapäeva riikide ülemaailmse impeeriumi rajamisele - et eristada seda Euroopa riikide varasemast laienemisest (nt Hispaania impeerium Ameerikas), nimetatakse seda mõnikord "uusimperialismiks". »

Näited sarnaste sõnadega lausetest

definiciones-de.com - 1998 - 2021