Laused «ratsionaalsed»

« Valgustusajastu mõtlejad väitsid, et parimad valitsemisvormid on need, mille ratsionaalsed seadused on suunatud avalike huvide teenimisele. »
« Meeskirjanikud, teoreetikud ja isegi teadlased väitsid, et mehed ja naised on vastandid: ratsionaalsed, energilised ja loomult julged mehed vastandati irratsionaalsetele, kuid õrnadele ja tagasihoidlikele naistele. »

Näited sarnaste sõnadega lausetest

definiciones-de.com - 1998 - 2021