Laused «paavstidel»

« Kuna Rooma ja Euroopa kuningriigid olid geograafiliselt väga kaugel üksteisest, ei olnud paavstidel eri rahvuskirikute üle suurt praktilist võimu ning Euroopa kuningriikide kõrgemad kirikuisad olid pigem seotud oma vastavate kuningate kui Roomas asuvate kirikutega. »
« Paulus III-le järgnenud paavstidel oli sarnane lähenemine õigeusu taaskehtestamisele ja institutsioonide loomisele ketserluse vastu võitlemiseks. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021