6 lauset sõnaga «pagendatud»

« Näiteks lubas Küros kuningliku suuremeelsuse nimel pagendatud juutidel Paabelist Juudasse tagasi pöörduda. »
« Jean Calvin, prantsuse jurist, kes oli pagendatud protestantismi poolehoiu tõttu, asus 1536. aastal elama Genfi, Šveitsi. »
« Pärast 1848. aasta revolutsioonide läbikukkumist Suurbritanniasse pagendatud Marx pühendas end kapitalistliku majanduse endogeensete suundumuste üksikasjalikule analüüsile, mille tulemusena valmis kolm mahukat köidet pealkirjaga "Kapital". »
« Nad olid inspireeritud pagendatud Mihhail Bakunini anarhistlikust sotsialismist, kelle nägemus apokalüptilisest revolutsioonilisest ümberkujundamisest viitas otseselt tema kodumaa Venemaa sotsiaalsetele ja poliitilistele oludele. »
« Kui nad on seal turvaliselt, lootsid nad, et saavad jätkata oma teekonda Indias asuvasse Dharamsalasse, kus elab nende pagendatud vaimne juht Dalai-laama. »
« Buenos Airese provintsi ebakõla lõpetamiseks võttis Junta de Representantes vastu nn Ley del Olvido (unustuse seadus), et võimaldada pagendatud kodanikel naasta. »

Näited sarnaste sõnadega lausetest

definiciones-de.com - 1998 - 2021