Laused «paganlike»

« Kogu Euroopas anti misjonäridele ametlikult korraldus mitte võidelda paganlike usutavade vastu, vaid neid peenelt reformida. Vähem tähtis oli, et paganad mõistaksid kristluse nüansse ja olulisem oli, et nad aktsepteeriksid selle põhitõde. »
« Sajandi keskel muutus aga nende rõhuasetus, kui nad hakkasid juhtima ristisõdu idapoolsete Balti riikide paganlike rahvaste, sealhulgas leedulaste, eestlaste, soomlaste ja teiste rühmade vastu. »
« Need rahvatraditsioonid, alates rahvalauludest kuni muinasjuttudeni ja kristluse-eelsete paganlike tavade jäänusteni, olid rahvusliku vaimu "tõeline" väljendus, mis oli väidetavalt sajandeid uinunud. »

Näited sarnaste sõnadega lausetest

definiciones-de.com - 1998 - 2021