Laused «ebaseaduslik»

« Näiteks kui ebaseaduslik metsaraie Filipiinidel põhjustab metsade raadamist, erosiooni ja omakorda üleujutusi, surevad Filipiinlased. »
« Keiserliku siiditööstusega konkureerida oli ebaseaduslik, nii et tohutu kasum läks otse kuninglikku riigikassasse. »
« Karl kehtestas maksud ja tariifid, mida parlament ei olnud heaks kiitnud, mis oli tehniliselt ebaseaduslik, ning seejärel sundis jõukaid alamaid laenama kroonile väga madalate intressimääradega. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021