Laused «radikaalid»

« Vabad radikaalid on molekulid, millel on paaritu elektron, mis muudab nad väga reaktiivseks. »
« Hapnikuga seotud vabad radikaalid mängivad tõenäoliselt olulist rolli kõikides haiguse protsessides, mida iseloomustab hüperoksüdatsioon, põletik ja krooniline degeneratsioon, näiteks südamehaiguste puhul. »
« Vabad radikaalid on peamine vahend, mille kaudu kiirgus kahjustab pahaloomulisi ja terveid kudesid ning mille kaudu ravimid, kantserogeenid ja muud toksilised ained avaldavad oma mõju. »
« Prantsuse mehed, sealhulgas radikaalid, pidasid lihtsalt enesestmõistetavaks, et naised ei ole võimelised teostama poliitilist iseseisvust. Tegelikult kasutasid naised aga poliitilist iseseisvust mitmes revolutsiooni võtmemomendil, koostades kaebusi, mida esitati kuningale üldkogus, osaledes Bastille'i tormi vallutamisel ja viies kuningliku perekonna Versailles'st sunniviisiliselt Pariisi (just rühm relvastatud naisi viis läbi selle kuninga, kuninganna ja troonipärija aadressi muutmise). »
definiciones-de.com - 1998 - 2021